Quản lý sổ thu chi

Đăng bởi Quán Số vào ngày 28/06/2013

Quản lý sổ thu chi

Nơi quản lý cũng như ghi lại các giao dịch thu chi trong suốt quá trình hoạt động của nhà hàng (không kể doanh thu bán hàng), giúp quản lý tốt dòng tiền, từ đó điều phối công việc kinh doanh hiệu quả hơn.

Để quản lý sổ thu chi, kích chuột vào menu "Quản lý" rồi chọn mục "Sổ thu chi". Cửa sổ quản lý "Sổ thu chi" sẽ hiện ra như hình sau:

Để thêm giao dịch, nhấn nút "Thêm", ghi rõ các thông tin cần thiết. Xong nhấn nút "Đồng ý".

Để sửa giao dịch, chọn giao dịch cần sửa rồi nhấn nút "Sửa", thay đổi các thông tin cần thiết. Xong nhấn nút "Đồng ý".

Để xóa giao dịch, chọn giao dịch cần xóa rồi nhấn nút "Xóa", kiểm tra lại kỹ thông tin. Xong nhấn nút "Đồng ý".

Lưu ý:
+ Không cần ghi sổ lượng tiền nhập kho / xuất kho nếu đã dùng chức năng "Quản lý kho". Vì khi ta nhập kho, xuất kho thì hệ thống sẽ tự động ghi phiếu nhập, xuất kho với số tiền tương ứng vào sổ thu chi. (Xem minh họa trong hình trên)
+ Các khoản thu chi ở đây cùng với doanh thu bán hàng sẽ được tổng hợp tự động trong phần "Thống kê các khoản tiền", giúp bạn nắm rõ toàn bộ dòng tiền của quán trong từng giai đoạn.
+ Có thể thêm các giao dịch bị bỏ quên chưa nhập trong quá khứ bằng cách sửa lùi lại thời điểm giao dịch.