Quản lý kho hàng

Đăng bởi Quán Số vào ngày 28/06/2013

Quản lý kho hàng

Nơi thực hiện nhập kho, xuất kho, hiệu chỉnh lượng tồn kho cho từng mặt hàng cũng như theo dõi lượng tồn, nhập, xuất, sử dụng trong quá khứ.

Để quản lý kho hàng, kích chuột vào menu "Quản lý" rồi chọn mục "Kho hàng". Cửa sổ quản lý "Kho hàng" sẽ hiện ra như hình sau:

Để nhập kho, chọn mặt hàng cần nhập rồi nhấn nút "Nhập kho", ghi rõ số lượng mua và thay đổi số tiền nếu cần thiết. Xong nhấn nút "Đồng ý", lúc này lượng tồn kho sẽ tăng lên.

Để xuất kho, chọn mặt hàng cần xuất rồi nhấn nút "Xuất kho", ghi rõ số lượng trả và thay đổi số tiền nếu cần thiết. Xong nhấn nút "Đồng ý", lúc này lượng tồn kho sẽ giảm đi.

Để hiệu chỉnh lượng tồn kho, chọn mặt hàng cần hiệu chỉnh rồi nhấn nút "Đặt tồn", ghi rõ lượng tồn mới trong ô số lượng. Xong nhấn nút "Đồng ý".

Lưu ý:
+ Lượng nhập kho, xuất kho, sử dụng được tính kể từ khi reset, chỉ có tác dụng theo dõi lượng thay đổi tồn kho. Để reset các thông tin này hãy nhấn vào nút "Đặt nhập xuất dùng về 0".
+ Khi thực hiện nhập kho hoặc xuất kho thì phần mềm tự động ghi phiếu nhập xuất hàng tương ứng trong sổ thu chi, giúp quản lý dòng tiền thu chi chặt chẽ cũng như xem báo cáo mua hàng sau này.
+ Hiệu chỉnh lượng tồn thường dùng khi hiệu chỉnh sai số trong quá trình nhập xuất hàng hay sai số tích lũy khi tự động trừ kho hàng mỗi lần bán hàng (Do định lượng đối với một số món chỉ là tương đối, ví dụ Cà phê, Nước chanh, Ốp la...).