Kích hoạt quản lý qua mạng

Đăng bởi Quán Số vào ngày 28/06/2013

Kích hoạt quản lý qua mạng

Sau khi đã đăng ký dịch vụ quản lý qua mạng với Quán Số (đăng ký mới hoặc gia hạn), bạn có thể vào kích hoạt để sử dụng ngay chức năng này.

Để kích hoạt quản lý qua mạng, kích chuột vào menu "Trợ giúp" rồi chọn mục "Kích hoạt quản lý qua mạng". Hộp thoại xác nhận kích hoạt sẽ hiện ra như hình sau:

Nhấn nút "Yes" để đồng ý kích hoạt. Nếu thành công sẽ xuất hiện thông báo như sau:

Nhấn "OK" để đóng lại. Bây giờ hệ thống đã có thể tự động đồng bộ các dữ liệu lên server Quán Số để bạn có thể quản lý từ bất kỳ nơi đâu qua internet.