Hướng dẫn

Dưới đây là các đầu mục hướng dẫn cơ bản nhất giúp bạn dễ dàng nắm bắt ngay được phần mềm. Các hướng dẫn chi tiết bạn có thể tìm xem bên danh mục link ở khung bên phải.

Tải và cài đặt phần mềm

Biết cách tải và cài đặt phần mềm. Việc tải về và cài đặt diễn ra nhanh chóng do bộ phần mềm rất nhỏ gọn, chỉ khoảng hơn 5 MB

Xem hướng dẫn

Các thao tác bán hàng cơ bản

Bạn sẽ biết cách sử dụng phần mềm trong vòng 5-10 phút, từ chọn bàn, thêm và trả món, thanh toán, in hóa đơn đến giảm giá, thêm dịch vụ khác...

Xem hướng dẫn

Cách cài đặt thực đơn và mặt hàng kho

Bạn sẽ biết cách thiết lập thực đơn các món bán ra cho khách, cách đặt đơn giá cũng như phân nhóm các món. Ngoài ra, bạn sẽ biết cách khai báo các mặt hàng sẽ quản lý trong kho. Lượng tồn các mặt hàng này sẽ thay đổi khi ta nhập/xuất kho cũng như khi bán hàng cho khách (căn cứ theo định lượng)

Xem hướng dẫn

Xem báo cáo hóa đơn và doanh thu

Nắm rõ tất cả các hóa đơn đã thanh toán, tìm theo khu vực - bàn - nhân viên - kiểu thanh toán, biết được doanh thu theo ngày, tháng, năm

Xem hướng dẫn

Xem báo cáo tồn kho và mua hàng

Biết được lượng tồn của từng loại mặt hàng trong kho, mỗi khi bán hàng thì kho sẽ tự động trừ nguyên liệu. Quản lý được lượng tiền nhập, xuất hàng

Xem hướng dẫn

Các thông tin khác: