Cài đặt thực đơn - mặt hàng

Đăng bởi Quán Số vào ngày 28/06/2013

Cài đặt thực đơn

Thực đơn là thành phần rất quan trọng, được sử dụng trong hầu hết các chức năng của phần mềm. Thực đơn thể hiện các món trong menu để bán cho khách.

Để cài đặt thực đơn, kích chuột vào menu "Cài đặt" rồi chọn mục "Thực đơn". Cửa sổ cài đặt "Thực đơn" sẽ hiện ra như hình sau:

Để thêm món mới, nhấn nút "Thêm", điền đầy đủ các thông tin rồi nhấn nút "Đồng ý"

Để sửa món đang chọn, nhấn nút "Sửa", sửa các thông tin cần thiết rồi nhấn nút "Đồng ý"

Để xóa món đang chọn, nhấn nút "Xóa", kiểm tra kỹ lại thông tin rồi nhấn nút "Đồng ý"

Lưu ý:
+ "Mã món" nên dùng các kí tự in hoa và viết tắt các chữ cái đầu tiên của tên món để tiện việc xem báo cáo nhanh sau này. Mã món không được trùng lắp giữa các món.
+ "Tên món" nên ghi rõ ràng và dễ phân biệt với các món khác, không được trùng lắp.
+ "Đơn vị tính" nên ghi rõ ràng và nhất quán.
+ "Đơn giá" là giá bán ra của món, dùng để tính tiền thanh toán. (Đơn giá 2 và 3 là để dành cho việc mở rộng sau này, có thể đặt bằng đơn giá chính)
+ "Loại" và "hạng mục" để phân loại và nhóm các món lại với nhau, thuận tiện cho việc tìm kiếm và tăng tốc thao tác bán hàng.

Bạn cũng có thể thêm hoặc sửa đổi tên các hạng mục món bằng cách nhấn vào các nút lệnh tương ứng ở bên phải. Xong nhấn nút "Lưu sự thay đổi" để áp dụng.

Cài đặt mặt hàng

Mặt hàng là thành phần khá quan trọng, đặc biệt cần thiết khi muốn quản lý tồn kho, tiền mua hàng cũng như định lượng nguyên liệu. Mặt hàng thể hiện các món trong kho mà ta mua về.

Để cài đặt mặt hàng, kích chuột vào menu "Cài đặt" rồi chọn mục "Mặt hàng". Cửa sổ cài đặt "Mặt hàng" sẽ hiện ra như hình sau:

Để thêm mặt hàng mới, nhấn nút "Thêm", điền đầy đủ các thông tin rồi nhấn nút "Đồng ý"

Để sửa mặt hàng đang chọn, nhấn nút "Sửa", sửa các thông tin cần thiết rồi nhấn nút "Đồng ý"

Để xóa mặt hàng đang chọn, nhấn nút "Xóa", kiểm tra kỹ lại thông tin rồi nhấn nút "Đồng ý"

Lưu ý:
+ "Tên mặt hàng" nên ghi rõ ràng và dễ phân biệt với các mặt hàng khác, không được trùng lắp.
+ "Đơn vị tính" nên ghi rõ ràng và nhất quán.
+ "Đơn giá" là giá mua vào của mặt hàng, dùng để tự động tính tiền mua hàng (đề xuất) khi nhập hàng vào kho.


Xem thêm: Cài đặt Định lượng