Báo cáo hóa đơn - doanh thu

Đăng bởi Quán Số vào ngày 28/06/2013

Báo cáo Hóa đơn

Nơi đây sẽ hiển thị tất cả các hóa đơn đã thanh toán với đầy đủ thông tin chi tiết, giúp dễ dàng quản lý và so sánh đối chiếu khi cần, tránh thất thoát.

Để xem danh sách các hóa đơn, kích chuột vào menu "Báo cáo" rồi chọn mục "Hóa đơn". Cửa sổ báo cáo "Hóa đơn" sẽ hiện ra tương tự như hình sau:

Chọn khoảng thời gian cần xem hóa đơn trong 2 ô chọn đầu tiên. Nếu có quá nhiều kết quả thì phần mềm sẽ tự phân ra nhiều trang để dễ theo dõi, bạn có thể di chuyển trong các trang này nhờ các nút ở ngay bên dưới.

Ngoài ra bạn có thể lọc kết quả tìm hóa đơn theo Nhân viên thanh toán, Kiểu thanh toán, Khu vực hoặc Bàn...

Nếu muốn xuất kết quả hiện tại ra file Excel để thuận tiện cho việc xử lý hoặc in ấn, bạn hãy nhấn vào nút "Xuất ra Excel" ở góc dưới bên phải. Thông tin xuất ra sẽ được lưu ở file "HoaDon.xls" trong thư mục "Report" của phần mềm. Xem hình minh họa.

Báo cáo Doanh thu

Đây là một thông số rất quan trọng trong quản lý, giúp nắm rõ tình hình kinh doanh, đưa ra các định hướng hoạt động, hoạch định tài chính cho nhà hàng, quán cafe...

Để xem doanh thu bán hàng của quán, kích chuột vào menu "Báo cáo" rồi chọn mục "Doanh thu". Cửa sổ báo cáo "Doanh thu" sẽ hiện ra tương tự như hình sau:

Bạn có thể xem báo cáo doanh thu theo Ngày, Tháng, Năm tùy ý bằng cách chọn hình thức báo cáo tương ứng trong hộp chọn đầu tiên. Sau đó có thể chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo ở 2 ô chọn tiếp theo. Xong nhấn nút "Báo cáo" để xem kết quả.

Nếu muốn xuất kết quả hiện tại ra file Excel để thuận tiện cho việc xử lý hoặc in ấn, bạn hãy nhấn vào nút "Xuất ra Excel" ở góc dưới bên phải. Thông tin xuất ra sẽ được lưu ở file "DoanhThu.xls" trong thư mục "Report" của phần mềm. Xem hình minh họa kết quả xử lý.

Thống kê Bán hàng

Ngoài báo cáo hóa đơn và doanh thu, một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua là thống kê hoạt động bán hàng, giúp người chủ có cái nhìn tổng quan để điều chỉnh phân bổ, cải thiện hiệu suất kinh doanh.

Để xem thống kê bán hàng, kích chuột vào menu "Báo cáo" rồi chọn mục "Thống kê bán hàng". Cửa sổ thống kê sẽ hiện ra tương tự như hình sau:

Chọn khoảng thời gian cần thống kê ở 2 ô chọn ngày tháng, xong nhấn nút "Thống kê" để xem kết quả. Phần mềm sẽ sắp xếp các con số từ cao xuống thấp theo từng tiêu chí, tiện lợi cho việc so sánh, đánh giá.